Productos Familia S.A., Colombia

  • Pressmeddelande

Bolaget Productos Familia S.A., Colombia, där SCA äger 50 procent av aktierna, har meddelats fällande dom av konkurrensmyndigheten i Colombia i en antitrustutredning avseende mjukpappersprodukter. Ärendet som avser Familia och fyra andra bolag på marknaden gäller aktiviteter som pågått fram till 2013. Familia ådöms böter om cirka 170 MSEK.

Som tidigare meddelats har SCA gjort en avsättning om cirka 100 MSEK avseende den pågående granskningen av Familia som genomförs av konkurrensmyndigheten i Colombia. Beloppet redovisades som en jämförelsestörande post under det första kvartalet 2016. SCA kommer med anledning av den nu meddelade domen att göra en ytterligare avsättning på cirka 70 MSEK. Beloppet kommer att redovisas som en jämförelsestörande post under det andra kvartalet 2016. Den colombianska konkurrensmyndighetens granskning av Familias barnblöjsverksamhet pågår fortfarande och inga avsättningar har gjorts för detta.

SCA tar ärendet på största allvar. Efter 2013 har SCA medverkat till att Familia reviderat sin uppförandekod, Code of Conduct, utifrån europeisk modell. Familias uppförandekod följer idag ny lagstiftning samt UN framework for business and human rights, vilket vi även nämner i vår hållbarhetsredovisning, sid 43.

Samtliga frågor i ärendet hänvisar vi till Familia.

För ytterligare information, kontakta:
Karl Stoltz, Media Relations Manager, 08 - 788 51 55