Information till innehavare av SCA utgivna obligationer

  • Pressmeddelande

SCA erbjuder innehavare av obligationer utgivna under bolagets EMTN-program att byta motpart till moderbolaget inom SCAs hygienverksamhet samt att godkänna vissa ändringar i programmet.

Som en del av kapitalstrukturen för SCAs hygienverksamhet avser bolaget att flytta utestående obligationer till SCA Hygiene AB, moderbolaget för SCAs hygienverksamhet. Närmare information om erbjudandet, inklusive förslag samt tid och plats för möte med obligationsinnehavare framgår av bifogat meddelande.

För ytterligare information, kontakta:
Linda Nyberg, Vice President Media Relations. 08 - 788 51 58
Johan Karlsson,  Vice President Investor Relations, 08 - 788 51 30