Beslut vid möte med innehavare av obligationer utgivna av SCA

  • Pressmeddelande

Den 27 oktober 2016 kallade SCA innehavare av obligationer utgivna under bolagets EMTN-program till ett möte och offentliggjorde ett erbjudande att byta motpart från SCA till SCA Hygiene AB samt en begäran om att medge undantag från tillämpningen av vissa avtalsvillkor med anledning av SCAs planerade utdelning av SCA Hygiene AB till sina aktieägare. Mötet hölls i dag, varvid erbjudandet och begäran antogs.

Närmare information om resultatet från dagens möte med obligationsinnehavare framgår av bifogat meddelande.

För ytterligare information, kontakta:
 Linda Nyberg, Vice President Media Relations, 08 - 788 51 58
Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, 08 - 788 51 30