Beslut av den spanska konkurrensmyndigheten

  • Pressmeddelande

Som SCA meddelade i maj 2015 är bolaget ett av flera företag på den spanska marknaden för inkontinensprodukter som ingår i en utredning hos den spanska konkurrensmyndigheten, CNMC. CNMC har nu beslutat att döma ut böter till ett antal företag, däribland SCA. Bötesbeloppet för SCA uppgår till cirka 325 MSEK för påstådda överträdelser av konkurrensregler mellan 1996 och 2014. 

SCA delar inte CNMC:s bedömning och kommer därför att överklaga till spansk domstol. 

En avsättning för böterna kommer att redovisas som en jämförelsestörande post under det andra kvartalet 2016. 

SCA arbetar för att till fullo följa konkurrenslagstiftningen, såsom den anges i SCAs uppförandekod. 

För mer information, kontakta gärna:
Karl Stoltz, Media Relations Manager, 08-788 51 55

SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag. Koncernen utvecklar och producerar hållbara personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter. Försäljning sker i cirka 100 länder under många starka varumärken, som de globalt ledande TENA och Tork samt regionala varumärken som exempelvis Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Som Europas största privata skogsägare, lägger SCA stor vikt vid att bedriva ett hållbart skogsbruk. SCA har omkring 44 000 medarbetare. Omsättningen 2015 var cirka 115 miljarder kronor (12,3 miljarder euro). SCA grundades 1929, har sitt huvudkontor i Stockholm, och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.sca.com.