Aktieägarna i Wausau Paper Corp. godkänner försäljningen av Wausau, en ledande nordamerikansk tillverkare av mjukpapper för storförbrukare, till SCA

  • Regulatoriskt pressmeddelande
  • Transaktionen är planerad att slutföras torsdagen den 21 januari 2016
  • Kompletterande utbud för kunder av utökade professionella hygienlösningar
  • Verksamheterna kommer gynnas av kombinerad innovation, försäljning och logistik

Stockholm – [20 januari 2016] – SCA (NASDAQ OMX Stockholm: SCA) ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag, meddelade i dag att aktieägarna i Wausau Paper Corp. (NYSE: WPP), en nordamerikansk tillverkare av mjukpapper för storförbrukare, har godkänt SCAs förvärv av bolaget. Transaktionen är planerad att slutföras torsdagen den 21 januari 2016, för en total kontant köpeskilling om 513 MUSD.

– SCA är, med det globala varumärket Tork®, världens största leverantör av mjukpapper för storförbrukare. Förvärvet passar oss strategiskt mycket väl och stärker vår närvaro i Nordamerika. Förvärvet kommer att generera fördelar för SCA och för våra kunder, säger Magnus Groth, vd och koncernchef, SCA.

Don Lewis, President, AfH Professional Hygiene, SCA:
– Det är på alla SCA-anställdas vägnar jag uttrycker min stora glädje över att få välkomna Wausau Paper till SCA. Wausau Papers produktportfölj kompletterar SCAs utbud i Nordamerika, och de kombinerade varumärkena kommer att ge kunderna tillgång till förbättrad försäljning, service, innovation och logistik.

– I och med slutförandet av den här transaktionen går Wausaus team ihop med en organisation som delar våra visioner och värderingar, säger Michael C. Burandt, vd och koncernchef, Wausau Paper. Vi anser att det här erbjuder en möjlighet att dra nytta av nya resurser och möjligheter, på ett sätt som kommer att gynna kunderna.

Transaktionen utökar SCAs närvaro och produktionskapacitet i Nordamerika, och de sammanslagna verksamheterna kommer att erbjuda kunderna ett omfattande produktutbud. Förvärvet förväntas generera årliga synergier om cirka 40 MUSD, med full effekt tre år efter att transaktionen har slutförts. Synergierna förväntas inom inköp, produktion, logistik, minskad import, ökade volymer av premiumprodukter, samt lägre försäljnings- och administrationskostnader. Omstruktureringskostnaderna förväntas uppgå till cirka 50 MUSD.

OBS: Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 januari 2016, kl. 23:00.

Om SCA
SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag. Vi utvecklar och producerar hållbara personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter. Försäljning sker i cirka 100 länder under många starka varumärken, som de globalt ledande TENA och Tork samt regionala varumärken som exempelvis Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo och Vinda. Som Europas största privata skogsägare fäster vi stor vikt vid hållbar skogsförvaltning. SCA har omkring 44 000 medarbetare. Omsättningen 2014 var cirka 104 miljarder kronor (11,4 miljarder euro). SCA grundades 1929, har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Mer information på www.sca.com.

Om Wausau
Wausau Paper producerar och säljer en komplett produktlinje av mjukpapper för storförbrukare, samt tvål- och dispensersystem. Bolaget är noterat på New York-börsen (NYSE) under namnet WPP. För mer information om Wausau Paper, besök: wausaupaper.com.

Kontakta:            

För SCA:

SCA Group Media Relations

Linda Nyberg, VP Media Relations
08 788 51 58

SCA Media Relations North America

Liz Cohen,

+1-212-445-8044

SCA Investor Relations:

Johan Karlsson, VP Investor Relations
08 788 51 30

För Wausau Paper:

Media:

Sard Verbinnen & Co.

Jim Barron
Meghan Gavigan
Brandon Messina

+1-212-687-8080

Wausau Paper Investor Relations:

Perry Grueber, Director Investor Relations

+1 715 692 2056