SCA vidareutvecklar hygienorganisationen

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA är ett globalt hygien- och skogsindustriföretag, där cirka 85 procent av omsättningen kommer från hygienverksamheten. För att öka tillväxten, innovationstakten och för att stärka konkurrenskraften ytterligare inom SCAs hygienverksamhet kommer bolaget den 1 januari 2016 genomföra följande vidareutveckling av hygienorganisationen:

  • Verksamheterna inom mjukpapper för storförbrukare och inom inkontinensprodukter i Europa och Nordamerika omorganiseras till två affärsenheter, Away from Home Professional Care och Incontinence Care.
    Away from Home Professional Care kommer att ledas av Don Lewis, idag Chef för SCA Americas. Incontinence Care kommer att ledas av Margareta Lehmann, idag Chef för SCA Incontinence Care Europe.
  • Latinamerika blir en ny affärsenhet, SCA Latin America, som kommer att ledas av Pablo Fuentes, idag Vice President SCA Latin America.
  • Global Hygiene Supply Tissue och Global Hygiene Supply Personal Care stärks genom ett direkt personalansvar för respektive produktionsverksamhet.
  • En projektorganisation inrättas med uppgift att optimera och effektivisera logistikflöden. Projektorganisationen kommer att ledas av Sune Lundin, idag Chef SCA Away from Home Professional Hygiene Europe. Sune Lundin kommer även fortsättningsvis att ingå i koncernledningen och rapportera till vd och koncernchef.

- Den nya organisationen ger förutsättningar för ökad effektivitet, innovationstakt och lönsam tillväxt för vår globala hygienverksamhet, som idag utgör cirka 85 procent av koncernens omsättning, säger Magnus Groth, vd och koncernchef, SCA.

Organisationsförändringen påverkar inte SCAs externa finansiella rapporteringsstruktur.

Notera: Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 augusti 2015, klockan 08:00.

För ytterligare information, kontakta:
Linda Nyberg, VP Media Relations and Online Communications, 46 8 788 51 58
Johan Karlsson, VP Investor Relations, 46 8 788 51 30