SCA lånar 600 miljoner euro på obligationsmarknaden

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA har idag under sitt EMTN (Euro Medium Term Note) program lånat 600 MEUR varav 300 MEUR med en löptid på 5 år och 300 MEUR med en löptid på 10 år. Räntekostnaden för den 5-åriga obligationen uppgår till 0,54 procent per år, motsvarande Euro Mid-swaps +0,28 procentenheter. Räntekostnaden för den 10-åriga obligationen uppgår till 1,15 procent per år, motsvarande Euro Mid-swaps +0,5 procentenheter.

Obligationserbjudandena blev övertecknade. Slutligen placerades obligationerna hos 107 internationella investerare.

Obligationerna kommer att listas på Luxemburg-börsen. Syftet med transaktionerna är att refinansiera förfallande lån.

Transaktionerna genomfördes gemensamt av BNP Paribas, Citibank, Commerzbank och Danske Bank.

För ytterligare information,   kontakta:

Johan Karlsson, chef investerarrelationer, +46  8 788 51 30

Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 788 51 55