SCA avyttrar ägandet i Bromma Business Jet

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA avyttrar tillsammans med övriga delägare affärsflygbolaget Bromma Business Jet till Kvalitena, ett svenskt investmentbolag med inriktning på fastigheter.

SCA har tillsammans med övriga delägare fattat beslut om att tillsammans sälja Bromma Business Jet.

- Vi har genomfört försäljningsprocessen tillsammans med övriga delägare. Försäljningen av Bromma Business Jet ligger i linje med det som SCA tidigare har kommunicerat att SCA inte ska äga affärsflyg, säger Magnus Groth, vd och koncernchef för SCA.

Avyttringen beräknas att slutföras senast den 29 februari, 2016. Transaktionen ger upphov till kostnader uppgående till cirka 95 MSEK och redovisas som en jämförelsestörande post under det tredje kvartalet 2015.

För ytterligare information, kontakta:
Linda Nyberg, VP Media Relations and Online Communications, 46 8 788 51 58
Johan Karlsson, VP Investor Relations, 46 8 788 51 30