SCA avvecklar produktionsanläggning i Frankrike

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Som en del av SCAs pågående kostnadsbesparingsprogram relaterat till förvärvet av Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet kommer SCA avveckla produktionsanläggningen för mjukpapper i Saint-Cyr-en-Val, Frankrike.

Produktionsanläggningen har en årlig kapacitet på 35 000 ton. Produktionen kommer upphöra under oktober 2015.

Omstruktureringskostnaderna för nedläggningen av produktionsanläggningen förväntas uppgå till cirka 480 MSEK varav cirka 380 MSEK kommer att redovisas som en jämförelsestörande post i det tredje kvartalet 2015. Resterande 100 MSEK kommer att redovisas som en jämförelsestörande post under 2016. Av omstruktureringskostnaderna förväntas cirka 260 MSEK vara kassaflödespåverkande.

De totala kostnadsbesparingarna relaterade till förvärvet av Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet förväntas uppgå till 125 MEUR med full effekt 2016. Under det andra kvartalet 2015 hade kostnadsbesparingar motsvarande en årstakt om cirka 95 MEUR uppnåtts.

Kostnadsbesparingsprogrammet relaterat till förvärvet av Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet är ett av tre effektiviseringsprogram som SCA lanserade 2012, varav de två andra är avslutade.


Notera: Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 augusti 2015, klockan 19:00.

 

För ytterligare information, kontakta:
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 46 8 788 51 30
Karl Stoltz, Media Relations Manager,   46 8 788 51 55