Nya medlemmar i SCAs koncernledning

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Efter utnämningen av Magnus Groth till ny koncernchef och VD för SCA har Volker Zöller idag utsetts till chef över SCAs affärsenhet Consumer Goods Europe, samt medlem i SCAs koncernledning. Volker Zöller tillträder sin nya tjänst idag och ersätter därmed Magnus Groth i hans tidigare roll. SCA meddelar även att Ulrika Kolsrud och Donato Giorgo från och med idag kommer att ingå som nya medlemmar i koncernledningen.

Ulrika Kolsrud blir ny chef för Global Hygiene Supply Personliga Hygienprodukter. Donato Giorgio blir ny chef för Global Hygiene Supply Mjukpapper. Detta kommer ytterligare att stärka SCAs fokus på att effektivisera produktions- och leverantörsflöden.

”Det är med glädje jag välkomnar dessa tre nya medlemmar i SCAs koncernledning. Deras  olika bakgrund, erfarenheter, kunskaper och perspektiv  kommer ytterligare att stärka SCA  och vårt arbete i koncernledningen”, säger Magnus Groth, VD och koncernchef för SCA.

Volker Zöller kommer närmast från tjänsten som chef för försäljning och marknadsföring av SCAs konsumentprodukter i Centraleuropa. Ulrika Kolsrud kommer närmast från tjänsten som chef för forskning och utveckling inom området för personliga hygienprodukter. Donato Giorgio kommer närmast från tjänsten som chef för området Product Supply Personal Care.

”Tack vare ett kontinuerligt strategiskt fokus på innovation, tillväxt och effektivitet har SCA blivit ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag. Jag ser fram emot att, tillsammans med våra kunder, partners och medarbetare över hela världen, fortsätta implementera vår strategi och skapa det största möjliga värdet för samtliga våra intressenter”, säger Magnus Groth.

Med anledning av dessa förändringar kommer William Ledger, som haft en avgörande roll i att lägga grunden för en organisation med starka och effektiva produktions- och leverantörsflöden, att lämna SCAs koncernledning för andra utmaningar inom företaget.

Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 mars, klockan 08:00, 2015.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Karlsson, Chef investerarrelationer, 46 8 788 51 30
Karl Stoltz, Media Relations Manager,  46 8 788 51 55
Joséphine Edwall-Björklund, Kommunikationsdirektör, 46 8 788 52 34