Meddelande från SCA:s styrelseordförande

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Anders Nyrén har idag meddelat att han lämnar sitt uppdrag som ledamot i SCA:s styrelse per den 30 april 2015.

Notera

Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2015 klockan 07.50.

För ytterligare information, kontakta:
Karl Stoltz, Media Relations Manager 08 788 51 55