Meddelande från SCA:s styrelseordförande

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Rolf Börjesson har meddelat att han på egen begäran lämnar sitt uppdrag som ledamot i SCA:s styrelse per den 4 maj 2015.


Notera

Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2015 klockan 07.50.

För ytterligare information, kontakta:
Karl Stoltz, Media Relations Manager 08 788 51 55