Mats Berencreutz, vice VD i SCA, går i pension

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Mats Berencreutz, vice VD i SCA, kommer att gå i pension den 1 mars 2015 och lämnar därmed koncernledningen och SCA.

Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 februari, klockan 19:10, 2015.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Karlsson, Chef investerarrelationer, 46 8 788 51 30
Karl Stoltz, Media Relations Manager,  46 8 788 51 55
Joséphine Edwall-Björklund, Kommunikationsdirektör, 46 8 788 52 34