Magnus Groth ny vd och koncernchef för SCA

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Styrelsen för SCA har utsett Magnus Groth till ny VD och koncernchef. Magnus Groth är idag chef för affärsenheten Consumer Goods Europe och har tidigare bl.a. varit börsbolags-VD. Magnus Groth tillträder den 1 mars.

SCAs styrelse tillkännager idag rekryteringen av Magnus Groth till posten som VD och koncernchef för SCA. Utifrån sina år på SCA sedan 2011 och sin roll som chef för affärsenheten Consumer Goods Europe på SCA har Magnus Groth en mycket god kännedom om SCA, dess kunder och konsumenter samt deras behov. Magnus Groth har dessutom lång erfarenhet bland annat som vd för det börsnoterade bolaget Studsvik. Magnus Groth har varit delaktig i utvecklingen av SCA till ett världsledande hygien- och skogsindustriföretag med starka varumärken, fantastiska medarbetare och ett högt värdeskapande för såväl aktieägare som andra intressenter.  

Styrelsen bedömer att Magnus Groth är rätt person att fortsätta utveckla SCA i enlighet med strategin att fokusera på tillväxt, innovation och effektivitet. Att ständigt förbättra för kunder och konsumenter genom nytänkande och kostnadseffektivitet, har genomgående varit framgångsrecept i Magnus Groths ledarskap.

”Det är ett stort förtroende att få leda SCA och det är med stolthet jag tackat ja till det ansvaret. Jag är också ödmjuk inför uppgiften. Nu ska vi fortsätta att från dagens position som ett världsledande hygien- och skogsindustriföretag, kontinuerligt utveckla SCA framåt”, säger Magnus Groth, tillträdande VD och koncernchef för SCA.

Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 februari, klockan 18:30, 2015.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Karlsson, Chef investerarrelationer, 46 8 788 51 30
Karl Stoltz, Media Relations Manager,  46 8 788 51 55
Joséphine Edwall-Björklund, Kommunikationsdirektör, 46 8 788 52 34