Jan Johansson avgår som VD och koncernchef för SCA

  • Regulatoriskt pressmeddelande

I samband med ett styrelsesammanträde i dag meddelas att Jan Johansson kommer att frånträda som VD och koncernchef för SCA.

-       De senaste månaderna har jag fått ägna stor del av min tid åt de granskningar av SCA som pågår. Nu har också en förundersökning inletts, vilket innebär att mitt fokus att sköta själva verksamheten framöver ytterligare reduceras. Det beslut styrelsen och jag därmed kommit fram till i SCAs, aktieägarnas, medarbetarnas och mina anhörigas intresse är att jag lämnar VD och koncernchefspositionen, säger Jan Johansson.

Enligt en överenskommelse med styrelsen och i enlighet med anställningsavtal, där Jan Johansson har en uppsägningstid om två år (fast lön utan bonus), kommer Jan Johansson också att stå till styrelsens och tillträdande VDs förfogande.

-       SCA är idag ett världsledande hygien- och skogsindustriföretag med starka varumärken, fantastiska medarbetare, erkänt hållbarhetsarbete och SCA har goda förutsättningar att även framöver skapa aktieägarvärde. Det har varit mycket stimulerande att som VD och koncernchef leda SCAs förändringsresa sedan 2007, avslutar Jan Johansson.

SCAs styrelse skriver i ett gemensamt uttalande:

-       Styrelsen beklagar, men har förståelse och respekt för, att Jan Johansson inte kan utöva ett effektivt ledarskap under rådande omständigheter. Samtidigt vill styrelsen understryka att det inte har framkommit någon ny information kopplat till pågående granskningar. Styrelsen har fortsatt stort förtroende för Jan Johansson.

-       Jan Johansson har som VD och koncernchef på ett synnerligen kompetent och värdeskapande sätt lett SCA under en viktig och framgångsrik förändringsresa för tillväxt och innovation. Nu finns en plattform för global expansion. Styrelsen vill framföra sitt stora tack för hans värdefulla insatser som VD och koncernchef.

Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 februari, klockan 18:30, 2015.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Karlsson, Chef investerarrelationer, 46 8 788 51 30
Karl Stoltz, Media Relations Manager,  46 8 788 51 55
Joséphine Edwall-Björklund, Kommunikationsdirektör, 46 8 788 52 34