Gordana Landén slutar på SCA för ny tjänst i globalt börsnoterat bolag

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Gordana Landén, SCAs HR-direktör och medlem av koncernledningen, kommer att lämna sin tjänst i bolaget för ett nytt uppdrag i ett globalt börsnoterat bolag.

– SCA är idag ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag där Gordana Landén, under åtta års tid gjort betydande insatser i utvecklingen av en global HR-organisation och strategier som stödjer verksamheten. Jag vill tacka Gordana för hennes tid på SCA och önskar henne all lycka med det nya uppdraget, säger Magnus Groth, vd och koncernchef, SCA.

Gordana Landén lämnar SCA i oktober 2015. Rekrytering av hennes efterträdare har inletts.

Notera: Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 september 2015, klockan 08:00.

För ytterligare information, kontakta:
Karl Stoltz, Media Relations Manager 08 788 51 55