SCAs joint venture bolag i Australien börsnoterat

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Det ledande globala hygien- och skogsindustriföretaget SCAs joint venture bolag i Australien, Nya Zeeland och Fiji, Asaleo Care, har idag framgångsrikt börsintroducerats på Australian Securities Exchange (ASX). Handel av aktierna kommer att starta den 3 juli.

I början av juni i år offentliggjorde SCA och dess australiensiska partner Pacific Equity Partners (PEP) att en börsnotering av det gemensamma joint venture bolaget Asaleo Care planerades. Erbjudandet har varit framgångsrikt och från och med den 3 juli kan Asaleo Cares aktier handlas på Australian Securities Exchange (ASX).

SCAs ägande i Asaleo Care uppgår efter börsnoteringen till cirka 32,5 procent.

Asaleo Care tillverkar och marknadsför mjukpapper för konsumenter och mjukpapper för storförbrukare, barnblöjor, mensskydd och inkontinensprodukter. Ledande varumärken inkluderar TENA, Tork, Sorbent, Libra och Treasures. 2013 hade bolaget en nettoomsättning på 625 MAUD (cirka 3,9 miljarder SEK) och ett rörelseresultat på 97 MAUD (cirka 610 MSEK). Bolaget har cirka 1 050 heltidsanställda.

TENA och Tork är SCAs globalt ledande varumärken för inkontinensprodukter respektive mjukpapper för storförbrukare. Dessa två varumärken kommer fortsatt att ägas av SCA men licensieras ut till Asaleo Care för försäljning av produkter under dessa varumärken på de australasiatiska marknaderna. 

Notera: Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni, 2014, klockan 07.00.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, +46 8 788 51 30
Boo Ehlin, chef medierelationer, +46 8 788 51 36