SCAs årsstämma 2014

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Dagens årsstämma i SCA ägde rum i Waterfront Congress Centre i Stockholm

Årsstämman beslutade om en utdelning på SEK 4:75 (4:50) per aktie för räkenskapsåret 2013. Avstämningsdag för utdelningen är tisdagen den 15 april 2014. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske tisdagen den 22 april 2014.

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2013. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Styrelseledamöterna Pär Boman, Rolf Börjesson, Jan Johansson, Leif Johansson, Sverker Martin-Löf, Bert Nordberg, Anders Nyrén, Louise Julian Svanberg, och Barbara M. Thoralfsson omvaldes. Sverker Martin-Löf omvaldes som ordförande.

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB valdes som revisor intill slutet av årsstämman 2015.

Protokoll från årsstämman läggs ut på bolagets hemsida, www.sca.com, inom två veckor.

Talet som vd och koncernchefen Jan Johansson höll vid årsstämman finns tillgängligt på bolagets hemsida.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 46 8 788 51 30
Boo Ehlin, chef medierelationer, 46 8 788 51 36