SCA publicerar årsredovisning och hållbarhetsredovisning

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA publicerar idag årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2013 på www.sca.com  

I årsredovisningen säger Jan Johansson, vd och koncernchef i SCA, bland annat följande:

– 2013 var ett år då vi stärkte vår position som ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag och uppvisade goda resultat länkat till våra strategiska prioriteringar tillväxt, innovation och effektivitet. Under året uppnådde vi majoritetsägande i det kinesiska mjukpappersföretaget Vinda. De omfattande effektiviseringsprogrammen levererade enligt plan och vi kan se tillbaka på ett år med god omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet.

Han fortsätter:

–Innovation och hållbarhet driver SCA:s affärer. Under 2013 lanserade SCA ett 30-tal innovationer. Ett exempel är TENA Identifi, ett system som gör det möjligt att analysera och skräddarsy inkontinenslösningar för vårdhem på individnivå. Innovation och hållbarhet är tätt sammanlänkade genom att vara varandras drivkrafter, säger Jan Johansson.

Notera:
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 mars 2014, klockan 17.45 CET.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 46 8 788 51 30
Boo Ehlin, chef medierelationer, 46 8 788 51 36