SCA och WSSCC ingår partnerskap för att bryta tystnaden kring mens

  • Pressmeddelande

SCA, det ledande globala hygien och skogsindustriföretaget, och Water Supply and Sanitation Collaborative Council (WSSCC), det enda FN-organ med fokus på sanitet- och hygienbehov hos utsatta och marginaliserade människor, har idag ingått ett innovativt nytt partnerskap för att bryta tystnaden kring menstruation för kvinnor och flickor runt om i världen. SCA och WSSCC kommer gemensamt att arbeta för att utbilda inom mensfrågor och vikten av god hygien.

-       En majoritet av unga flickor och kvinnor i världen har inte tillgång till tillräcklig information om menstruation eller sanitets- och hygienprodukter, säger Jan Johansson, vd och koncernchef, SCA. Genom partnerskapet med WSSCC vill SCA bryta tabut kring mens som äventyrar hälsan för miljontals kvinnor varje dag, öka medvetenheten om menstruationshygien, och göra det möjligt för kvinnor och samhällen att vidta åtgärder så att mens inte blir ett hinder för kvinnor att fullt ut delta i samhället socialt, utbildningsmässigt och professionellt.

Parterna meddelade partnerskapet i Kapstaden, Sydafrika, i samband med Team SCAs första stop-over i havskappseglingen Volvo Ocean Race. Under stoppet i Kapstaden deltog Team SCA i en utbildning om menstruationshygien med flickor och kvinnor från Khayelitsha och Gugulethu, två kåkstäder utanför Kapstaden, där experter från WSSCC, Volunteer Center (en ideell intresseorganisation i Kapstaden), och SCA ledde ett övningspass och en diskussion om de utmaningar kvinnor möter kopplat till sin menstruation.

-       Säker och hygienisk menstruation är en grundläggande mänsklig rättighet och grundläggande för kvinnors jämställdhet, säger Chris Williams, executive director för WSSCC. Att säkra denna rättighet förutsätter insatser på alla nivåer i samhället, från flickorna och kvinnorna i Khayelitsha och Gugulethu till multinationella företag som SCA. Jag är stolt över att SCA har tagit sig an den utmaningen, och jag ser fram emot ett nära samarbete med dem för att fortsätta att bryta tystnaden kring menstruation.

I många utvecklingsländer är miljoner kvinnor och flickor hänvisade till att hantera sin menstruation med tyg, papper eller lera och utan tillgång till privata toaletter, vatten eller tvål. Hygienprodukter som bindor är dyra eller helt enkelt inte tillgängliga, och infektioner i urin- eller reproduktionsvägar är vanliga. Som ett resultat av detta så förlorar flickor värdefulla skoldagar och kvinnor kan inte arbeta, vilket hindrar produktivitet och avancemang. Till exempel fann en nyligen genomförd studie av tre gymnasieskolor i Sydafrika att en tredjedel av flickorna hade uteblivit från skolan på grund av menstruation, och i Bangladesh förlorar de flesta förvärvsarbetande kvinnor cirka sex dagars arbete per månad.

Titta på:

Om WSSCC

Water Supply and Sanitation Collaborative Council är kärnan i den globala rörelsen för att förbättra sanitet och hygien, för att alla människor ska kunna leva hälsosamma och produktiva liv. Etablerat 1990, är WSSCC det enda FN-organ som enbart ägnar sig de sanitära behoven hos de mest utsatta och marginaliserade människorna. I samarbete med dess medlemmar i 150 länder, företräder WSSCC de miljarder människor världen över som saknar tillgång till god sanitet, man delar lösningar som stärker samhällen, och driver Global Sanitation Fund, vilken sedan 2008 har reserverat $ 97.000.000 för att förändra liv i utvecklingsländer .

Läs mer på www.wsscc.org och följ oss på Twitter @WatSanCollabCou och Facebook på facebook.com/WatSanCollabCouncil.

För ytterligare information, kontakta:
Elisabeth Lennhede, 46 70 444 22 71