SCA medarbetare seglar havskappseglingen ÅF Offshore Race

 • Pressmeddelande

Det ledande globala hygien- och skogsindustriföretaget SCA deltar även i år med två båtar i ÅF Offshore Race. Besättningen består av 14 SCA medarbetare från nio olika länder, och deltagandet är en del i uppladdningen inför höstens start av Volvo Ocean Race, där SCA tävlar med Team SCA och en helt kvinnlig besättning.

Efter förra årets deltagande i ÅF Offshore Race var intresset fortsatt stort från SCAs medarbetare att återigen få möjlighet att vara med på denna klassiska havskappsegling runt Gotland. Ett stort antal medarbetare nappade på inbjudan att vara en del av besättningen.14 deltagare har nu valts ut att representera bolaget. De 14 medarbetarna kommer att tävla med båtarna ”SCA Nature” med en manlig besättning, och ”SCA People” med en kvinnlig besättning. De kommer att tävla i ORCi.

Urvalskriterierna var att skapa en besättning med största möjliga bredd av nationaliteter och med global representation från SCAs olika affärsområden, samtidigt som deltagarna ska ha god seglingserfarenhet för att säkerställa högsta säkerhet ombord och en bra tävlingsanda i teamet. Huvudtävlingen startar på Stockholms Ström söndagen den 29 juni för att segla ut genom Stockholms skärgård, förbi Sandhamn, runda Gotland moturs för att gå i mål i Sandhamn cirka 2-3 dygn senare. Och de som deltar är:

 1. Didac Banus Brunet, Spanien
 2. Karin Stübner, Sverige
 3. Yannick Poisson, Frankrike
 4. Sofia Lind, Sverige
 5. Tamas Ovad, Ungern
 6. Anne Sporre Thorburn, Sverige
 7. Marcin Kurek, Ryssland
 8. Andrea Steffens, Tyskland
 9. Mats Persson, Sverige
 10. Ottilia von Chrismar, Tyskland
 11. Evaggelos Kokkinos, Tyskland
 12. Melba Maldonado Riveroll, Mexiko
 13. Wesley Chiu, Kina
 14. Brian Grahovac, USA

Foto på SCA’s Team ÅF Offshore Race, båtarna SCA Nature och SCA People, och foto från ÅF Offshore Race.

      
           
 
 

  

För ytterligare information, kontakta:
Boo Ehlin, presschef, +46 8 788 51 36