SCA första svenska börsbolag att ge ut grön obligation

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA har som första svenska börsnoterade bolag lånat 1,5 miljard kronor via en grön obligation. Likviden kommer att användas till investeringar inom projekt som har en positiv miljöpåverkan.

Obligationen som är i svenska kronor har en löptid om 5 år och är emitterad under bolagets EMTN (Euro Medium Term Note) program. Obligationen består av två trancher.

En om 1 miljard kronor med rörlig ränta som löper till 3 månaders STIBOR +0,68 procent årligen och en tranch om 500 miljoner kronor som löper till fast årlig ränta om 2,50%. SCAs gröna obligationserbjudande blev övertecknat. Obligationen har placerats hos cirka 30 placerare.
 
Gröna företagsobligationer är relativt nytt på obligationsmarknaden.
 
För SCA, det globalt ledande hygien- och skogsindustriföretaget, är hållbarhet en viktig och naturlig del av affärsmodellen.

– SCAs hållbarhetsarbete är baserat på ekonomiskt, miljömässigt och socialt värdeskapande. Samtliga områden är lika viktiga för att skapa ett framgångsrikt företag. Att SCA nu är först ut som börsnoterat bolag i Sverige med en grön obligation är ytterligare ett bevis på hur viktigt och prioriterat vårt hållbarhetsarbete är, säger Jan Johansson, vd och koncernchef i SCA.

Exempel på investeringsområden för SCAs gröna obligation är förnybar energi och energieffektiviseringar.

Förmedlande bank har varit SEB.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 46 8 788 51 30
Boo Ehlin, chef medierelationer, 46 8 788 51 36