SCA får högsta möjliga betyg i Climate Disclosure Leadership Index

  • Pressmeddelande

Det ledande globala hygien- och skogsindustriföretaget SCA har ännu en gång fått ett erkännande som föregångare i klimatrapportering med kvalitet och djup till både investerare och till marknaden i stort. Resultatet meddelades i går i samband med CDP Climate Leadership Awards-seminariet i Stockholm.

För femte året i rad har SCA kvalificerat sig för Climate Disclosure Leadership Index (CDLI) med anledning av bolagets klimatrapportering. CDLI genomförs av intresseorganisationen Climate Disclosure Project (CDP), och representerar 767 institutionella investerare som tillsammans förvaltar tillgångar uppgående till 92 biljoner dollar.

De företag som ingår rankas på en skala upp till 100, och SCA fick högsta möjliga betyg, 100. Ett högt betyg tyder på en god intern hantering av data, och en förståelse för hur klimatrelaterade frågor påverkar bolaget.

– SCAs sätt att bedriva verksamhet ger oss konkurrensfördelar. Nu har SCA än en gång belönats för den vikt som bolaget lägger på socialt ansvar. Att få högsta möjliga betyg i CDPs Climate Disclosure Leadership Index är ett bevis på att SCA fortsätter att ha ett förstklassigt system för att rapportera uppgifter om klimatförändringar, säger Kersti Strandqvist, hållbarhetsdirektör för SCA.

CDPs Nordic Climate Disclosure Leadership Index lyfter fram de bolag på de nordiska börserna som har visat på en framgångsrik metod för bolagsstyrning vad gäller att lämna upplysningar i frågor som rör klimatförändringar.

Rapporten CDP Nordic Report 2014, där de företag som ingår i CDLI namnges, finns på www.cdp.net.

För ytterligare information, kontakta:
Karl Stoltz, presskontakt, 08 788 51 55
Marita Sander, ansvarig hållbarhetskommunikation, tfn 08 788 52 46