Christina Dahlström 2014 års Alf de Ruvo-stipendiat

  • Pressmeddelande

Dr Christina Dahlström har tilldelats Alf de Ruvo-stipendiet på 500 000 kronor för sina grundläggande insatser rörande ytjämnhet på bestrukna papper.

Med hjälp av avancerad mikroskopi har studien visat hur vissa fundamentala mekanismer skapar ojämna strukturer. Arbetet har ökat förståelsen för de fundamentala mekanismer som bidrar till utvecklingen av funktionella ytor på bestruket papper och kartong.

Christina Dahlström arbetar idag i en forskningsgrupp vid Mittuniversitetets fiberforskning, FSCN, Fibre Science and Communication Network, som studerar fiberbaserade superkondensatorer där bestrykning är en lovande metod för att skapa effektiva system för energilagring. I oktober påbörjar Christina Dahlström en sex månader lång Postdoc.

– Min förhoppning är att få genomföra mina Postdoc-studier vid Stanford i Kalifornien, USA, säger Christina. Jag tycker att det skulle vara mycket inspirerande och utvecklande att få nya erfarenheter från deras forskningsmiljö.

Christina Dahlström är född i Sundsvall 1977. Hon tog sin civilingenjörsexamen i kemiteknik vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm och hon avlade sin doktorsexamen i kemiteknik vid Mittuniversitetet i Sundsvall 2012 med Professor Tetsu Uesaka som handledare.

Stipendiet delas ut idag vid en ceremoni i Stockholm i anslutning till Ekmandagarna i regi av SPCI, Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörsföreningen.

För ytterligare information, kontakta:
Tom Lindström, professor KTH/Innventia, 08-790 90 35
Jessica Ölvestad, Pressekreterare, 08-788 52 82