Simon Utsel 2013 års Alf de Ruvo-stipendiat

  • Pressmeddelande

Dr Simon Utsel har tilldelats Alf de Ruvo-stipendiet på 500 000 kronor, för sina grundläggande insatser rörande ytmodifiering av träbaserade material.

Genom att förändra ytegenskaperna, alternativt genom att lägga till nya egenskaper till träbaserade material, kan de på ett bättre sätt utnyttjas i olika produkter.

Forskningen har lagt en bas för en framtida utveckling av träbaserade material och fiberkompositmaterial och visar bl.a. flera vägar att förbättra vidhäftningsförmågan mellan träfibrer och matrismaterial i kompositer.

I februari påbörjar Simon Utsel en sex månader lång Postdoc på Stanford i Kalifornien, USA där han kommer att ingå i Professor Yu Cui´s grupp och ska forska om nya möjligheter för användning av träbaserade material i elektroniska komponenter såsom batterier, kapacitatorer, tryckkänsliga skärmar, solceller etc. Fokus är att skräddarsy strukturen av material på nanometernivå för att optimera de makroskopiska egenskaperna hos komponenter.

Dr Simon Utsel hoppas kunna bidra med sina kunskaper främst inom cellulosaområdet men även med polymerkunskaper samt yt- och kolloid kunskaper.

Simon Utsel är född i Jönköping 1984 och avlade sin doktorsexamen i fiberteknologi från KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm 2012 med Professor Lars Wågberg som handledare.

Stipendiet delas ut idag vid en ceremoni i Stockholm i anslutning till Ekmandagarna i regi av Svensk Pappers- och Cellulosaindustrin.

Stockholm den 22 januari 2013

För ytterligare information, kontakta:

Tom Lindström, professor KTH/Innventia, 08-790 90 35

Jessica Ölvestad, pressekreterare SCA, 08-788 52 82