SCAs försäljningar av tidigare Georgia-Pacific-enheter godkända

  • Regulatoriskt pressmeddelande

I samband med SCAs köp av Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet sommaren 2012 ställde EU-kommissionen krav på vissa avyttringar inom konsumentmjukpapper. Detta kommunicerades i ett pressmeddelande den 19 juli 2012. EU-kommissionen har nu godkänt samtliga försäljningar.

EU-kommissionens krav omfattade försäljningar av delar av Georgia-Pacifics tidigare verksamheter i Storbritannien, Irland och Benelux, samt viss verksamhet i Norden.

Verksamheten för egna varumärken i Storbritannien, Irland och Benelux säljs till Sofidel. I affären ingår produktionsanläggningen i Horwich, Storbritannien.

Verksamheten för detaljhandelns egna varumärken, så kallade private label, i Storbritannien och Irland säljs till Northwood & WEPA. I affären ingår produktionsanläggningen i Bridgend, Storbritannien.

Delar av den nordiska verksamheten för detaljhandelns egna varumärken har sålts till Vajda Papir. I affären ingår produktionsanläggningen i Drammen, Norge samt en konverteringslinje från anläggningen i Nokia, Finland.

De aktuella verksamheterna representerar en sammanlagd försäljning på cirka 200 MEUR och köpeskillingen är sammanlagt omkring 100 MEUR.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 08-788 51 30
Petter Tiger, pressekreterare, 08-788 53 62

SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag. Vi utvecklar och producerar hållbara personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter. Försäljning sker i cirka 100 länder under många starka varumärken, som de globalt ledande TENA och Tork samt regionala varumärken som exempelvis Lotus, Libresse, Tempo och Libero. Som Europas största privata skogsägare fäster vi stor vikt vid hållbar skogsförvaltning. SCA har omkring 36 000 medarbetare. Omsättningen 2012 var 85 miljarder kronor (9,8 miljarder euro). SCA grundades 1929, har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Mer information på www.sca.com.