SCA tvångsinlöser aktier

  • Pressmeddelande

SCA tvångsinlöser kvarstående minoritetsaktier i sitt tyska dotterbolag SCA Hygiene Products SE (Societas Europeas), tidigare PWA. Värdet på aktierna uppgår till cirka 1 000 MSEK, enligt en oberoende värdering.

Vid SCAs köp av PWA 1995 fanns en större minoritetsandel i bolaget. Efter inlösenerbjudande 1997 återstod en minoritetspost om 3,4 procent. Då fanns ingen möjlighet till tvångsinlösen av aktier i Tyskland.

SCA tvångsinlöser nu utestående minoritetsaktier och formellt beslut fattades av det tyska dotterbolagets årsstämma fredagen den 17 maj.

PWA namnändrades tidigare till SCA Hygiene Products SE (Societas Europeas). Bolagets omsättning för 2012, inklusive dotterbolag i Europa och Amerika, var 4 213 MEUR (cirka 37 miljarder kronor), vilket motsvarar knappt hälften av SCAs globala hygienverksamhet.

Aktierna i bolaget har av en oberoende värderingsman värderats till 487,81 Euro per styck, vilket betyder 117,5 MEUR (cirka 1 000 MSEK) totalt för minoritetsposten. Detta värde utgör också SCAs erbjudande till minoritetsaktieägarna.

Efter beslut om tvångsinlösen förs minoritetens aktier över till SCA senare under året.

Stockholm, 20 maj 2013

För ytterligare information, kontakta:
Boo Ehlin, presschef, +46 8 788 51 36