Lennart Persson, ekonomi- och finansdirektör och vice vd på SCA, går i pension 1 juli 2014

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCAs ekonomi- och finansdirektör och vice vd Lennart Persson går i pension den 1 juli 2014 efter att ha bidragit till SCAs utveckling i en mängd ledande befattningar sedan 1987. Fredrik Rystedt, 49 år, efterträder Lennart Persson. Fredrik kommer att ingå i SCAs koncernledning och anställs från den 1 mars, men tillträder formellt den 1 juli, 2014.

Fredrik Rystedt har lång erfarenhet som finansdirektör på flera börsnoterade bolag. Mellan åren 1989 och 1998 hade han ledande chefsbefattningar inom Electroluxkoncernen. I slutet av 1990-talet var han finansdirektör i aluminiumprofilföretaget Sapa. Från 2001 till 2008 arbetade Fredrik Rystedt som finansdirektör på Electrolux. Från 2008 till början av 2013 var han finansdirektör, vice vd samt landschef för Sverige på den nordiska bankkoncernen Nordea.

I sin nya roll på SCA kommer Fredrik Rystedt att rapportera till vd och koncernchef Jan Johansson.

– Med sin långa och relevanta erfarenhet är Fredrik Rystedt en mycket bra efterträdare till Lennart Persson. Lennart är och har varit en värdefull nyckelperson för bolaget. Med sin gedigna kunskap, professionalism och engagemang har Lennart tillfört stort värde för SCA, inte minst i vår förvandlingsresa mot ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag, säger Jan Johansson.

Stockholm, 4 december 2013

Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 december 2013, klockan 8.30.

För ytterligare information, kontakta:
Boo Ehlin, presschef, +46 8 788 51 36