Avyttringen av Laakirchen slutförd

  • Pressmeddelande

SCAs tidigare kommunicerade försäljning av produktionsanläggningen i Laakirchen, Österrike, är nu slutförd.

Fabriken i Laakirchen, som producerar magasinspapper, har sålts till Heinzel Group. Försäljningen fullföljs nu efter godkännande från berörda myndigheter.

Den initiala köpeskillingen uppgår till 100 MEUR med en möjlig tilläggsköpeskilling uppgående till maximalt 100 MEUR baserad på en tvåårig vinstdelningsmodell.

Det första pressmeddelandet om affären offentliggjordes den 19 december 2012.

Stockholm, 2 april 2013

Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april 2013, klockan 1
6.00.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, +46 8 788 51 30
Petter Tiger, pressekreterare, +46 8 788 53 62