Tidigare annonserat Everbeauty-förvärv slutfört

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCAs förvärv av det asiatiska hygienbolaget Everbeauty har slutförts. Förvärvet förstärker SCAs marknads- och varumärkespositioner i en av koncernens prioriterade tillväxtregioner. Köpeskillingen uppgår till cirka 1,9 miljarder SEK, på skuldfri basis.

Everbeauty producerar, marknadsför och distribuerar barnblöjor och inkontinensskydd med starka varumärken som Sealer respektive Dr P i Kina, Taiwan och delar av Sydostasien.

Affären fullföljs efter godkännanden från relevanta myndigheter i Taiwan.

Första pressmeddelandet om affären offentliggjordes den 25 februari 2012.

Stockholm den 1 juni 2012

För ytterligare information, kontakta gärna:

Jörgen Olsson, pressekreterare 08-788 51 29

Notera: Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juni 2012 klockan 08.25 CET.