Tidigare annonserad affär i Australasien slutförd

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCAs tidigare kommunicerade affär om bildandet av ett samägt bolag i Australasien är nu slutförd.

Etableringen av det samägda bolaget sker genom en försäljning av 50 procent av SCAs existerande verksamhet i regionen till det australiensiska företaget Pacific Equity Partners (PEP). Affären fullföljs efter ett godkännande från berörda myndigheter.

Första pressmeddelandet om affären offentliggjordes den 4 november 2011.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Jörgen Olsson, pressekreterare, 08-788 51 29

Stockholm den 4 januari 2012

Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 januari 2012, klockan 10.00.