SCAs förvärv av Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet nu slutförd

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCAs förvärv av Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet har slutförts. Köpeskillingen uppgår till EUR 1,32 miljarder på skuldfri bas. Den förvärvade verksamheten hade under 2011 en omsättning om EUR 1,25 miljarder.

Georgia-Pacific har en väletablerad närvaro i Europa både när det gäller mjukpapper för konsumenter och för storförbrukare. Produkterna i båda segmenten marknadsförs främst under det välkända varumärket Lotus.

- Vi är glada över att nu ha slutfört affären. Förvärvet passar oss väl strategiskt och stärker vårt produkterbjudande med välkända varumärken och större geografisk närvaro i Europa. Dessutom genererar det betydande synergier, säger Jan Johansson, SCAs vd och koncernchef.

De årliga synergierna uppskattas till EUR 125 miljoner, med full effekt tre år efter slutförandet av affären. Relaterade kostnader uppskattas till EUR 130 miljoner.

Slutförandet följer ett godkännande från EUs konkurrensmyndighet och dess krav på SCA att avyttra Georgia-Pacifics verksamhet inom mjukpapper för konsumenter i Storbritannien inklusive produktionskapacitet, Georgia-Pacifics verksamhet inom mjukpapper med egna varumärken i Benelux med utlicensiering av Lotus-varumärket under en begränsad period, samt att avyttra vissa delar av Georgia-Pacifics och SCAs verksamhet inom handelns egna varumärken i Skandinavien inklusive produktionskapacitet. De verksamheter som ska avyttras har en årlig försäljning om cirka EUR 200 miljoner, vilket är i linje med SCAs förväntningar och förändrar därför inte bolagets värdering av affären.

Se tidigare pressmeddelanden angående förvärvet från den 10 november 2011, 8 februari 2012 och 5 juli 2012.

Stockholm den 19 juli 2012

För ytterligare information, kontakta gärna:

Pär Altan, chef medierelationer, 08-788 52 37

Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 08-788 51 30

Notera: Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 juli 2012 klockan 12.05 CET.