SCAs bindande bud på Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet har antagits – processen mot ett slutförande fortsätter

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Efter överläggningar med berörda arbetstagarrepresentanter har Georgia-Pacific antagit SCAs bindande bud. Som ett resultat har ett försäljnings- och köpeavtal undertecknats av båda parter.

Processen mot att slutföra förvärvet fortsätter, inklusive prövningar av berörda konkurrensmyndigheter samt ytterligare lokala överläggningar.

Den 10 november 2011 tillkännagavs att SCA hade lagt ett bindande bud på att förvärva Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet. Georgia-Pacific har en väletablerad närvaro i Europa inom både mjukpapper för storförbrukarsegmentet och för konsumenter. Bolagets produkter marknadsförs huvudsakligen under det välkända varumärket Lotus.

Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet har cirka 5 000 medarbetare och 15 produktionsenheter i sju länder. Försäljningen under 2010 uppgick till 1,25 miljarder EUR (11,9 miljarder SEK).

Stockholm den 8 februari 2012

För ytterligare information, kontakta gärna:

Petter Tiger, pressekreterare, 08-788 53 62

Jessica Ölvestad, investor relations manager, 08-788 52 82

Notera

Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 februari 2012, klockan 08.30.