SCAs avyttring av förpackningsverksamheten är slutförd

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCAs tidigare aviserade avyttring av förpackningsverksamheten, exklusive de två kraftlinerbruken i Sverige, har slutförts.

Köpare är DS Smith och köpeskillingen uppgår till 1,7 miljarder EUR på skuldfri bas. SCAs två kraftlinerbruk i Sverige ingår inte i transaktionen då dessa är väl integrerade i SCAs skogsindustriella verksamhet.

Förpackningsrörelsen har cirka 12 000 anställda.

Se även tidigare pressmeddelanden 17 januari, 25 april och 25 maj 2012.

Stockholm den 2 juli 2012

För ytterligare information, kontakta:

Jessica Ölvestad, IR Manager/Pressekreterare 08-788 52 82

Notera: Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 juli 2012 klockan 8.00