SCAs Årsredovisning för 2011 offentliggjord

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCAs Årsredovisning för 2011 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.sca.com/rapporter.

Den tryckta versionen av Årsredovisningen distribueras med post till aktieägare och andra intressenter under vecka 12.

SCAs Hållbarhetsredovisningen för 2011 kommer att publiceras den 14 mars och kan laddas ned från samma adress.

Stockholm den 8 mars 2012

För ytterligare information, kontakta

Pär Altan, chef medierelationer, 08-788 52 37

Jessica Ölvestad, pressekreterare, 08-788 52 82

Notera: Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 mars 2012, klockan 14.30 CET.