SCA utser ny kommunikationsdirektör

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA har idag utsett Joséphine Edwall-Björklund till ny kommunikationsdirektör (Senior Vice President) för koncernstab kommunikation.

Joséphine Edwall-Björklund, 48 år, har haft ledande positioner inom kommunikation sedan 1988. Hon har för närvarande en befattning som Vice President Communications inom Ericsson Global Services. Hon har arbetat för Ericsson sedan 1991.

Som chef för kommunikationsavdelningen på SCA kommer Joséphine Edwall-Björklund att ingå i koncernledningen och där rapportera till VD Jan Johansson.

– Joséphine Edwall-Björklund har gedigen bakgrund inom intern och extern kommunikation inklusive varumärkesbyggande samt avyttringar och förvärv. Detta kommer att vara till stor nytta för SCA, säger SCAs koncernchef och VD, Jan Johansson.

Joséphine Edwall-Björklund tillträder den 15 september.

För ytterligare information, kontakta:
Pär Altan, chef medierelationer 08-788 52 37

 

Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 juli 2012, klockan 10.00.