SCA ökar sitt ägande i Vinda

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA har beslutat att förvärva ytterligare 5 procent av aktierna i den kinesiska mjukpapperskoncernen Vinda. Köpeskillingen uppgår till cirka 600 miljoner SEK.

Säljare i affären är Fu An, ett bolag som till största delen ägs av Vindas styrelseordförande Mr Li. Efter transaktionen kommer SCAs andel i Vinda att uppgå till 22,6 procent.

Vinda är en av de mest framgångsrika tillverkarna av mjukpapper i Kina, den näst största mjukpappersmarknaden i världen. Vinda har starka varumärken i Kina och är den tredje största aktören i landet inom hushållspapper i termer av marknadsandel och kapacitet. Vinda har åtta produktionsanläggningar med en total produktionskapacitet om 470 000 ton med målet att nå 1 miljon ton inom de närmaste åren.

- Marknaden för mjukpappersprodukter i Kina fortsätter att växa bra och marknaden fortsätter att konsolideras. De största spelarna, som Vinda, växer med en betydligt snabbare takt än marknaden. Vi avser att vara bland de ledande aktörerna i landet och har därför bestämt oss för att öka vårt ägande i Vinda, säger Jan Johansson, SCAs VD och koncernchef.

Affären är föremål för godkännande av Vindas långivande banker. Vinda är noterat på Hong Kong börsen.

Stockholm den 10 april, 2012

För ytterligare information, kontakta:

Pär Altan, chef medierelationer, tel 08 788 5237

Johan Karlsson, chef investerarrelationer, tel 08 788 5130

Notera

Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades för offentliggörande den 10 april 2012, klockan 11.55.