SCA och E.ON i avtal om vindkraftssamarbete

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Idag har SCA undertecknat ett samarbetsavtal med E.ON enligt vilket E.ON ska utveckla ett antal vindkraftsprojekt tillsammans med SCA.

Samarbetet omfattar bland annat de båda områden som SCA Vind drivit fram till tillståndsansökan, Hästkullen och Björnlandhöjden i Härnösand, Kramfors och Timrå kommuner. Det omfattar också vindkraftsprojekt i de södra delarna av Ånge och i Ljusdal.

– I samarbetet ingår cirka 270 vindkraftverk och en total energiproduktion på över 2 TWh, motsvarande el för att värma upp 100 000 svenska hem, säger Åke Westberg, chef för SCA Energy.

Eventuella investeringsbeslut kan väntas tidigast 2014-2015. Projekten beräknas vara i drift tidigast 2016-2017.

Stockholm den 7 december, 2012

För ytterligare information, kontakta gärna:

Johan Karlsson, chef investerarrelationer, +46 8 788 51 30

Petter Tiger, tf. presschef, +46 8 788 53 62