SCA med i Dow Jones hållbarhetsindex

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA har återigen kvalificerat sig för Dow Jones Sustainability Europe Index, vilket är ett av världens mest välrenommerade hållbarhetsindex.

– Vi är stolta över att få en så prestigefull bekräftelse på vårt arbete. Vi har varit inkluderade i DJSI fem av de senaste åtta åren. Vårt hållbarhetsarbete utgör en väsentlig byggsten i vår globala verksamhet och är en viktig del av vår strategi för tillväxt och värdeskapande både för vår affär men även för människor och miljö, säger Kersti Strandqvist, SVP Corporate Sustainability på SCA

För mer information, se www.sustainability-indexes.com

Stockholm den 13 september 2012

För ytterligare information, kontakta:

Jessica Ölvestad, pressekreterare 08-788 52 82