SCA lägger bud på att förvärva asiatiskt hygienbolag

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA har lagt ett bindande bud på att förvärva den Taiwan-baserade hygienkoncernen Everbeauty. Köpeskillingen uppgår till cirka 1,9 miljarder SEK, på skuldfri bas. Om affären förverkligas stärks SCAs positioner avsevärt i Asien, som är en av koncernens prioriterade tillväxtmarknader.

Everbeauty är ett ledande asiatiskt företag inom personliga hygienprodukter med försäljning i Kina, Taiwan och Sydostasien. Bolaget tillverkar och marknadsför barnblöjor och inkontinensskydd med starka varumärken som Dr P för inkontinensskydd och Sealer för barnblöjor.

Inom inkontinensskydd har bolaget en position som nummer två i Kina och nummer ett i Taiwan. Inom barnblöjor är bolaget nummer fem i såväl Kina som Taiwan.

Everbeauty hade 2010 en försäljning på cirka 1,6 miljarder SEK. 60 procent av försäljningen är hänförligt till barnblöjor och 40 procent till inkontinensskydd. Företaget har cirka 900 anställda.

Transaktionen förväntas ge SCA tillgång till ett omfattande distributionsnät och en stark säljorganisation samt egen produktion i Kina och Taiwan.

Budet bygger på att Everbeauty kommer att privatiseras i enlighet med taiwanesisk lagstiftning. Ett slutförande av affären är villkorat av särskilda omständigheter, som myndighetsgodkännanden i Taiwan. Affären förväntas kunna slutföras under sommaren 2012.

– Asien förväntas svara för 60 procent av den globala tillväxten på hygienområdet. Ett förvärv av Everbeauty skulle skapa goda tillväxtmöjligheter på en strategisk tillväxtmarknad och ge SCA en ledande position inom inkontinensprodukter i Asien, exklusive Japan. Dessutom skulle förvärvet innebära att SCA även inom barnblöjor stärker sin position och geografiska närvaro i Asien, säger Jan Johansson, SCAs vd och koncernchef.

SCA finns i dagsläget representerat i Asien med personliga hygienprodukter och mjukpapper och har på vissa marknader ledande positioner. Dessutom har SCA ett 18-procentigt ägande i en av de ledande mjukpapperstillverkarna i Kina, Vinda International.

Stockholm den 25 februari 2012

För ytterligare information, kontakta gärna:

Pär Altan, chef medierelationer, 08-788 52 37

Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 08-788 51 30

Notera: Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 februari 2012 kl. 08.00 CET.