SCA investerar cirka 380 MSEK i ökat samarbete med Sundsvall Energi

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA har beslutat att investera cirka 380 MSEK i ett utökat samarbete mellan SCAs industrier i Sundsvallsregionen och Sundsvall Energi AB. Avtalet innebär att SCA ökar sina leveranser av energi till Sundsvalls fjärrvärmenät.

Investeringarna omfattar ombyggnad av två pannor, en ny anläggning för hantering och malning av träpellets samt utrustning för rökgasrening på Ortvikens pappersbruk. Den omfattar också en anslutning av Östrands massafabrik till Sundsvalls fjärrvärmenät.

Genom investeringarna kommer leveranserna av värme från förnybara bränslen till Sundsvalls fjärrvärmenät att öka. Ortvikens pappersbruk kommer därmed att leverera upp till 300 GWh/a baserad på träpellets från SCAs anläggning BioNorr i Härnösand.

Totalt innebär satsningen en minskning av oljeanvändningen i Sundsvall med 25 000 kubikmeter per år. För Ortvikens del är minskningen av oljeanvändningen 4 500 kubikmeter per år, vilket innebär att fabrikens redan låga koldioxidutsläpp minskar med 40 procent.

De nya anläggningarna beräknas kunna tas i drift i november 2013.

Stockholm den 17 december, 2012

För ytterligare information, kontakta gärna:

Jessica Ölvestad, Pressekreterare 08-788 52 82

Louise Tjeder, Investerarkontakter 08-788 51 62

Notera: Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 december 2012 klockan 08.00.