SCA har accepterat DS Smiths formella bud

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA har accepterat DS Smiths formella bud på att förvärva bolagets förpackningsverksamhet i Frankrike, efter överläggningar med relevanta arbetstagarrepresentanter. Som ett resultat har ett försäljnings- och köpeavtal undertecknats av båda parter.

Den 17 januari 2012 tillkännagavs att SCAs förpackningsrörelse – exklusive de båda kraftlinerbruken I Sverige – ska säljas till DS Smith. Den överenskomna köpeskillingen var 1,7 miljarder EUR på skuldfri bas.

Vad gäller den franska delen av förpackningsrörelsen, vars pris är inkluderat i försäljningspriset, lade DS Smith ett formellt bud på att förvärva även dessa verksamheter. Denna process har varit föremål för överläggningar med relevanta representanter för de anställda i Frankrike och har pågått separat.

Efter att överläggningarna med representanter för de anställda i Frankrike har slutförts, har SCA accepterat DS Smiths formella bud. Som ett resultat har ett försäljnings- och köpeavtal gällande de franska verksamheterna nu undertecknats av båda parter.

Som ett resultat av undertecknandet av avtalet, kommer processen att fortsätta mot ett slutförande av hela affären, vilket inkluderar en översyn av berörda konkurrensmyndigheter. Affären beräknas kunna slutföras under andra kvartalet 2012.

Stockholm den 25 april 2012

För ytterligare information, kontakta gärna:

Pär Altan, Vice President Media Relations, 08 788 52 37

Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, 08 788 51 30

Notera: Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2012 klockan 08.00 CET.