SCA avyttrar tidningspappersbruket i Aylesford

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA avyttrar sin 50-procentiga ägarandel i den brittiska tidningspappersanläggningen Aylesford Newsprint till private equity-bolaget Martland Holdings.

Martland Holdings förvärvar hela Aylesford Newsprint som ägdes till lika delar av SCA och Mondi. Bolaget har 280 anställda och årskapaciteten uppgår till cirka 400 000 ton returfiberbaserat tidningspapper. Den totala omsättningen för 2011 var cirka 1,6 miljarder SEK (150 MGBP). Verksamheten har under de senaste åren gått med förlust.

Försäljningen av aktierna skedde på skuldfri basis till ett symboliskt belopp. Affären ger upphov till en bokföringsmässig förlust på 850 MSEK (80 MGBP) och en negativ kassaflödeseffekt på 140 MSEK (13 MGBP) för SCA. Förlusten kommer att belasta det tredje kvartalet 2012.

Affären slutfördes idag, den 2 oktober, 2012.

Stockholm den 2 oktober, 2012

För ytterligare information, kontakta gärna:

Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 08-788 51 30

Petter Tiger, pressekreterare, 08-788 53 62

Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 oktober 2012, klockan 15.00.