Ny chefsjurist i SCA

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCAs nuvarande chefsjurist, Anders Nyberg, kommer att lämna sin post för ett uppdrag som vice verkställande direktör med ansvar för ägarstyrningsfrågor och juridik i AB Industrivärden.

– Anders Nyberg har arbetat i SCA i 24 år på en mängd ledande befattningar och där han med sin gedigna bakgrund inom juristyrket samt erfarenhet av internationella affärer och partners tillfört värdefull erfarenhet, professionalism och kunskap till vårt bolag. Jag önskar honom all lycka med det nya uppdraget. Hans efterträdare, Mikael Schmidt, har en lång och bred erfarenhet av internationella affärer och en gedigen kunskap om vår verksamhet, säger SCAs VD och koncernchef Jan Johansson.

Mikael Schmidt, 52 år, anställdes i SCA-koncernen 1992 och har senast varit chef för den juridiska avdelningen i Bryssel inom Förpackningsrörelsen som nyligen avyttrades.

I rollen som SCAs chefsjurist kommer Mikael Schmidt att ingå i koncernledningen och rapportera till VD.

Tjänsterna tillträds den1 oktober 2012.

För ytterligare information, kontakta:
Jessica Ölvestad, pressekreterare 08-788 52 82

Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 augusti 2012, klockan 08.00.

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA är ett globalt hygien- och skogsföretag som utvecklar och producerar personliga hygienprodukter, mjukpapper, tryckpapper och sågade trävaror. Produkterna säljs i cirka 100 länder. SCA har många kända varumärken, av vilka TENA och Tork är globala. Omsättningen 2011 var 106 miljarder kronor (11,7 miljarder euro). SCA har omkring 37 000 anställda. Mer information på www.sca.com