Halvårsrapport för AB SCA Finans offentliggjord

  • Regulatoriskt pressmeddelande

AB SCA Finans halvårsrapport för 1 januari – 30 juni 2012 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på www.sca.com under Investerare/Kreditmarknad.

AB SCA Finans (publ) är ett helägt dotterbolag inom SCA-koncernen och ansvarar för upplåning, likviditet, valuta- och räntehantering samt utgör internbank för koncernbolagen.

Stockholm den 30 augusti 2012

För ytterligare information, kontakta:

Jessica Ölvestad. Pressekreterare 08-788 52 82

Notera

Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 augusti 2012, klockan 14.00.