EU godkänner SCAs avyttring av förpackningsverksamheten till DS Smith

  • Regulatoriskt pressmeddelande

EU-kommissionen har idag, den 25 maj 2012, godkänt DS Smith’s förvärv av SCAs förpackningsverksamhet, exklusive de två kraftlinerbruken i Sverige. Köpeskillingen uppgår till 1,7 miljarder EUR på skuldfri bas. Verksamheten har cirka 12 000 anställda.

”Nu är den viktigaste förutsättningen uppfylld för att kunna slutföra affären. Dagens EU-beslut innebär att SCA kan fortsätta att stärka och befästa sina positioner inom hygien- och den skogsindustriella verksamheten”, säger Jan Johansson, vd och koncernchef i SCA.

Kommissionen har ställt som villkor för beslutet att DS Smith gör vissa avyttringar efter förvärvet. SCAs förpackningsrörelse kommer att övergå i DS Smiths ägo i samband med att affären slutförs, som förväntas ske enligt plan.

Se även tidigare pressmeddelanden daterade 2012-01-17 och 2012-04-25.

Stockholm den 25 maj, 2012

För ytterligare information, kontakta:

Jessica Ölvestad, Manager IR Manager/Pressekreterare 08-788 52 82

Notera

Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 maj 2012 klockan 11.45