DS Smiths aktieägare godkänner köpet av SCAs förpackningsrörelse

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Idag, fredagen den 3 februari 2012, har aktieägarna i det brittiska förpackningsföretaget DS Smith Plc godkänt företagets förslag att köpa SCAs förpackningsverksamhet, exklusive de två kraftlinerbruken i Sverige.

Affären kräver bland annat godkännande från EU-kommissionens konkurrensmyndighet och förväntas slutföras under andra kvartalet 2012.

Avseende den franska delen av förpackningsrörelsen har DS Smith lagt ett formellt bud att förvärva verksamheten. Processen involverar överläggningar med berörda arbetstagarrepresentanter och kommer att hanteras separat.

Det första pressmeddelandet om affären publicerades den 17 januari 2012. http://www.sca.com/sv/Press/Pressmeddelanden/Arkiv/2012/2012-01-17-SCA-avyttrar-forpackningsverksamheten/

Stockholm den 3 februari 2012

För ytterligare information, kontakta
Petter Tiger, pressekreterare, 08-788 53 62

Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 februari 2012, klockan 12.00.