SCA utser chef för hygienverksamheten och ny chef för mjukpappersverksamheten i Europa

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Mats Berencreutz har utsetts till chef (COO) för SCAs globala hygienverksamhet - mjukpapper och personliga hygienprodukter - och Magnus Groth har utsetts till ny chef för SCAs mjukpappersverksamhet i Europa.

Mats Berencreutz är idag chef för SCAs mjukpappersverksamhet i Europa och medlem i SCAs koncernledning. Han har lång och bred erfarenhet från ledande positioner inom SCAs hygienverksamhet.

Magnus Groth är för närvarande vd i Studsvik AB och har lång och bred erfarenhet från ledande positioner inom bland annat Boston Consulting Group och Vattenfall.

– Genom denna förändring förstärker vi koncernens resurser och skapar förutsättningar för att ytterligare stärka samordningen och utvecklingen av SCAs hygienaffär med målet att förbättra lönsamheten och öka tillväxten, säger SCAs koncernchef Jan Johansson.

Mats Berencreutz och Magnus Groth kommer att ingå i SCAs koncernledning.

Stockholm den 15 april 2011

För ytterligare information, kontakta

Pär Altan, chef medierelationer, 08-788 52 37

Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 08-788 51 30

 

Notera

Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 april, klockan 08.30.