SCA satsar på inkontinensskydd i Turkiet

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA förvärvar 95 procent av det turkiska hygienföretaget San Saglik, verksamt inom inkontinensskydd, från familjeägda MT-gruppen. Köpeskillingen uppgår till motsvarande 95 MSEK på skuldfri bas.

San Saglik har sedan bolaget startade 2008 snabbt tagit marknadsandelar och är idag
näst störst inom inkontinensskydd i Turkiet. Förvärvet innefattar lokal produktion och
starka varumärken.

– Förvärvet av San Saglik kompletterar förvärvet av Komili, verksamt inom barnblöjor,
mensskydd och toalettartiklar, som tillkännagavs nyligen. SCA kommer att ha en
komplett produktportfölj inom personliga hygienprodukter i Turkiet. Och det starka
distributionsnät inom detaljhandeln som vi får tillgång till tack vare Komili breddas nu
även till hälsovårdsområdet. Turkiet är en viktig tillväxtmarknad med 70 miljoner invånare
och en snabbväxande befolkning, säger Jan Johansson, vd och koncernchef för SCA.

San Saglik har en årsomsättning om cirka 100 MSEK. SCA har en köpoption på
återstående fem procent av företaget.

Transaktionen beräknas vara klar under tredje kvartalet i år, efter godkännanden av
berörda myndigheter.

Stockholm den 1 augusti 2011

För ytterligare information, kontakta gärna:
Jörgen Olsson, pressekreterare, 08-788 51 29

Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med
finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades för offentliggörande den 1 augusti klockan 15.00.