SCA omorganiserar hygienverksamheten för ökad effektivitet, marknadsnärvaro och tillväxt

  • Regulatoriskt pressmeddelande

För att stödja den långsiktiga strategin och stärka konkurrenskraften omorganiserar SCA den globala hygienverksamheten. Den nya organisationen kommer att bidra till ökad effektivitet, marknadsnärvaro och tillväxt.

SCAs europeiska hygienverksamhet kommer att organiseras i tre affärsenheter: AFH Professional Hygiene Europe, som kommer att ledas av Sune Lundin, för närvarande chef för SCA Americas; Consumer Goods Europe, som kommer att ledas av Magnus Groth, för närvarande chef för SCA Tissue Europe; Incontinence Care Europe, som kommer att ledas av Margareta Lehmann, för närvarande Regional Director NorthWest Europe AFH, SCA Tissue Europe.

En ny affärsenhet upprättas för Middle East, India, Africa (MEIA), som kommer att ledas av Thomas Wulkan, för närvarande chef för SCA Personal Care Europe. En ny enhet inrättas också för Global Hygiene Supply, som kommer att ledas av William Ledger, för närvarande chef för Supply Chain, SCA Tissue Europe, och en ny enhet inrättas för Global Business and Service Support, som kommer att ledas av Robert Sjöström, som även fortsätter som chef för koncernstab Strategy and Business Development.

Affärsenheten för SCA Americas kommer att ledas av Don Lewis, för närvarande chef för SCA AFH Tissue North America. Christoph Michalski kommer att fortsätta som chef för enheten Global Hygiene Category, och Ulf Söderström fortsätter som chef för affärsenheten SCA Asia Pacific (APAC).

Den nya hygienorganisationen implementeras den 1 januari 2012. Cheferna för de nya enheterna ovan kommer att ingå i SCAs koncernledning.

– Den nya organisationen möjliggör att vi kan dra större nytta av vår globala storlek och bli ännu mer effektiva. Den gör även att vi kan verka fullt ut som en kundnära lokal partner. Genom en förstärkt global marknadsnärvaro kan vi kapitalisera på demografiska, ekonomiska och livsstilsrelaterade förändringar bland konsumenter, i synnerhet på tillväxtmarknader, säger Jan Johansson, SCAs vd och koncernchef.

SCAs externa finansiella rapporteringsstruktur påverkas inte av organisationsförändringen.

Stockholm den 15 november 2011

För ytterligare information, kontakta gärna:
Pär Altan, chef medierelationer, 08-788 52 37
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 08-788 51 30

Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande 15 november kl 08.00 CET.